Aikuiskoulutus amk

Yleistä aikuiskoulutuksesta ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulut järjestävät koulutusta myös aikuiskoulutuksena. Pääasiallinen ero ammattikorkeakoulutason aikuiskoulutuksen ja kaikille nuorten amk-koulutuksen välillä on koulutuksen muoto. Aikuiskoulutus pyritään aina toteuttamaan joustavasti ja monimuotoisesti opiskelijoiden tarpeita mukaillen. Yleensä opinnot järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa niitä työn ohessa. Osan tutkinnoista voi usein korvata aiemmilla opinnoilla. Aikuiset voivat hakea myös nuorten koulutukseen

Yleisimmin osa aikuisopinnoista suoritetaan kontaktiopiskeluna paikan päällä ja osa suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Koulutustarjonta vaihtelee työelämän tarpeiden ja kysynnän mukaan. Aikuiskoulutuksen toteutusmenetelmät vaihtelevat eri ammattikorkeakouluissa ja eri koulutusaloilla. Koulutus voi olla suunnattu pelkästään tietylle kohderyhmälle. Esimerkiksi merkonomiksi valmistuneille voidaan järjestää liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Amk-tasoinen aikuiskoulutus voidaan järjestää päivä-, ilta-, viikonloppu-, ja monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetuksen osuus on tavallisimmin 30-50% opintoajasta. Loput koulutuskesta suoritetaan etänä, tavallisimmin verkko-opetuksena.

Tarkempaa lisätietoja eri ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutustarjonnasta löytyy ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Aikuisopiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulun kursseja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelija voi suorittaa amk-tutkintojen opintojaksoja lukuun ottamatta opinnäytetyötä ja harjoittelua. Opintojaksot voidaan hyväksyä osaksi amk-tutkintoa, jos opiskelija aikoo opiskella myöhemmin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avointa amk-opetusta voi suorittaa järjestetyillä opintojaksoilla tai valitsemalla yksittäisiä opintojaksoja tutkinto-opetuksen ryhmissä. Ryhmäopiskelu tutkinto-opetuksen kanssa onnistuu, jos ryhmissä on tilaa.

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammatillisissa erikoistumisopinnoissa opiskelija voi täydentää aiempaa tutkintoaan tai laajentaa osaamistaan uudelle alueelle. Erikoistumisopinnot ovat täydennyskoulutuksia, joiden laajuus on 30-60 opintopistettä. Opiskelija voi hakea erikoistumisopintoihin, jos hän on suorittanut korkeakoulutututkinnon tai opistoasteen tutkinnon, jota täydentää laaja työkokemus.

Ylempi amk-tutkinto

Ylemmät amk-tutkinnot ovat tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon. Tutkinnon lisäksi henkilöllä on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempien amk-tutkintojen opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Opintojen aikana suoritetaan ammatillinen opinnäytetyö (30op), joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Leave A Response

* Denotes Required Field