Tämän sivuston tarkoituksen on tarjota tietoa aikuiskoulutukseen liittyen.

Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan kahta eri asiaa. Selkeästi yleisempi vaihtoehto on aikuisena omaehtoisesti uuteen tutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittaminen tai ammatillisen täydennys – tai lisäkoulutuksen suorittaminen. Tämän lisäksi aikuiskoulutuksesta puhutaan, kun puhutaan työvoimapoliittisesta koulutuksesta, mitä TE-toimisto järjestää Suomessa.

Aikuiskoulutusta voi suorittaa kokopäiväisenä opiskelijana tai esimerkiksi päivä – tai iltaopiskeluna.

Omaehtoista aikuiskoulutusta tehdään suoraan eri oppilaitosten kautta. Sitä on mahdollista tehdä myös erilaisten tutkintojen, ammattiosaamista lisäävien tai räätälöityjen kurssien avulla, joita oppilaitokset tarjoavat yrityksille.

Opiskelua varten on mahdollista saada erilaisia tukia sekä valtion tarjoamia takauksia.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutuksen aikana on mahdollista saada erityistä aikuiskoulutustukea. Sitä saa, jos on hakeutuu omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen ja on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjä. Koulutuksen täytyy siis johtaa tutkintoon tai sen täytyy ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus. Oppilaitoksen pitää olla julkisen viranomaisen alainen sekä sijaita Suomessa. Sinun täytyy olla myös päätoiminen opiskelija tuen saamisen aikana.

Tämän lisäksi täytyy täyttää seuraavat ehdot:

 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Aikuiskoulutustukea maksetaan 1.8.2013 alken 19 kuukauden ajalta, kun ennen sitä maksettiin 18 kuukauden ajalta. Tuki on määrältään ansiosidonnaisen päivärahan suuruinen, ilman mitään korotusosio. Tuen määrä siis riippu tuloistasi opiskelua edeltävänä aikana.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Opintovapaatukea on mahdollista saada myös sovitellusti. Mikäli vapaajaksosi kestää alle 2 kuukautta tai opiskelu on muuten osa-aikaista, on silloin mahdollista saada vain soviteltua tukea. Se haetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa tai useammalta kuukaudelta kerrallaan.

Lue tarkempi kirjoitus sovitellusta aikuiskoulutustuesta.

Aikuiskoulutustukihakemus

Voit hakea aikuiskoulutustukea sähköisesti. Klikkaa tänne ja tee hakemus.

1 A. Palkansaajan aikuiskoulutustukihakemus (pdf)

Tällä lomakkeella työ- tai virkasuhteessa oleva voi hakea aikuiskoulutustukipäätöstä vähintään kaksi kuukautta yhdenjaksoisesti kestävälle palkattomalle opintovapaalle.

1 B. Palkansaajan aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella voi hakea jatkoa tukipäätökselle, jos hakija on aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

2 A. Sovitellun aikuiskoulutustuen hakemus (pdf)

Tällä lomakkeella työ- tai virkasuhteessa oleva voi hakea aikuiskoulutustukipäätöstä, kun opintovapaa ei ole kokonaan palkaton tai opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta taikka opiskelu on osa-aikaista.

Huom! Soviteltua aikuiskoulutustukea haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Sovitellun tuen hakemusta ei voi laittaa vireille etukäteen tai kesken haettavan tukikuukauden.

2 B. Sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella voi hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jos hakija on aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

3 A. Yrittäjän aikuiskoulutustukihakemus (pdf)

Tällä lomakkeella yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea aikuiskoulutustukea vähintään kaksi kuukautta kestävälle opiskeluajalle.

3 B. Yrittäjän aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea aikuiskoulutustuen jatkopäätöstä, jos hakija on aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

4. Ennakkopäätöshakemus (pdf)

Tällä lomakkeella voi hakea päätöstä siitä, täyttyykö tuen saamisehtona oleva työssäoloaika sekä siitä, kuuluuko koulutus tuen piiriin. Ennakkopäätöstä voi hakea, kun hakija on hyväksytty opiskelijaksi oppilaitokseen.

Aikuiskoulutustuki laskuri

Esimerkkejä tuen määrästä ei palkkojen mukaan.

Palkka/kk                           Tuen määrä/kk

1 600 e                                1 075,83 e

1 800 e                                1 162,33 e

2 000 e                                1 248,83 e

2 300 e                                1 378,58 e

2 500 e                                1 465,08 e

2 800 e                                1 594,83 e

3 000 e                                1 681,32 e

3 500 e                                1 897,57 e

4 000 e                                2 004,79 e

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on aina perusosan suuruinen (697,89 euroa/kk, 32,46 euroa/pv).

Voit käyttää myös laskuria auttamaan tuen laskemisessa. Avaa laskuri täältä.

Aikuiskoulutus opintotuki

Myös aikuiskoulutusta käyvät henkilöt voivat saada Kelan tarjoamaa opintotukea. Huomattavaa on, että samaan aikaan ei voi saada aikuiskoulutukea. Opintotukea myönnetään vähintään 2 kuukautta kestäviin opintoihin. Sen saamiseksi täytyy osoittaa, että on taloudellisen tuen tarpeessa ja, että käytävät opinnot edistyvät. Käytännössä siis et voi samaan aikaan tehdä palkkatyötä kovin paljoa ja joudut huolehtimaan, että opintosi edistyvät aikataulussa.

Opintukea myönnetään 20 vuotta täyttäneille. Tukea on mahdollista saada oppilaitoksesta riippuen 246 tai 298 euroa. Tästä maksetaan vielä verot. Tuen määrään vaikuttavat myös omat kalenterivuoden tulot.

Opintotuen lisäksi voi hakea myös asumislisää, jos asuu vuokralla, kunhan ei asu oman tai puolisonsa lapsen kanssa. Asumislisä on 26,90 – 201,60 euroa. Siitä ei joudu maksamaan veroja.

Lue kuinka haet opintotukea.

Lue kuinka haet asumislisää.

Opintolaina

Voit saada myös Kelan takaamaa opintolainaa. Sen saaminen tosin vaatii sen, että saat aikuiskoulutustukea tietyn ajan, vähintään 8 viikkoa yhtäjaksoisesti. Voit myös saada opintolainaa, jos saat Kelan tarjoamaa opintotukea.

Opintolainaa haetaan normaalisti pankista, Kela tarjoaa sille vain takauksen, jota vastaan pankki myöntää lainan. Lainaa voi saada tuloista tai omaisuudesta riippumatta, mutta tietyt etuudet voivat vaikuttaa sen saamiseen.

Opintolainaa saa valtion takauksella 300 euroa kuukaudessa Suomessa suoritettaviin opintoihin. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin saatavat lainan määrä on 600 euroa kuukaudessa.

Lue kuinka haet opintolainaa.

Aikuiskoulutus ikäraja

Aikuiskoulutuksessa ei varsinaisesti ole ikärajaa, mutta eri oppilaitoksilla ja koulutuslinjoilla saattaa olla omat ikärajansa. Aikuiskoulutustuen saamiseksi on tietyt työssäolon ehdot, jotka rajoittavat nuorten kouluttautumista sen varassa.

Aikuiskoulutus haku

Aikuiskoulutukseen voi hakeutua eri tavoilla. Omaehtoiseen koulutukseen haetaan omatoimisesti eli hakeudutaan suoraan haluttuun oppilaitokseen. Tämän lisäksi Suomessa järjestetään työvoimapoliittista koulutusta, minkä organisoi TE-toimisto.

Eri oppilaitokset ja organisaatiot tarjoat myös osaamista täydentäviä kursseja ja räätälöityjä kokonaisuuksia. Näiden suorittaminen voi tapahtua myös muulla tavoin kuin kokopäiväisenä opiskeluna, esimerkiksi päivä – tai iltaopiskeluna.

Koulutusvaihtoehtoja voi etsiä ja kannattaa etsiä oman paikkakunnan tai lähialueen kautta. Tietysti voit hakeutua myös tietylle alalle.

Tässä muutamia paikkakuntia, jotka tarjoavat aikuiskoulutusta:

 • Oulu
 • Tampere
 • Helsinki
 • Yurku
 • Jyväskylä
 • Joensuu
 • Seinäjoki
 • Kuopio
 • Lahti
 • Kouvola
 • Kokkola
 • Salo
 • Lappeenranta
 • Lohja
 • Mikkeli

Haluatko tietoa jostain muusta paikkakunnasta? Jätä kysymys niin lisäämme tietoa saataville.

Tässä muutamia yleisimpiä aloja, joille haetaan aikuiskoulutukseen:

 • Personal trainer
 • Lähihoitaja
 • Sisustussuunnittelija
 • Lentoemäntä
 • Sosionomi
 • Palomies
 • Suuhygienisti
 • Lastentarhanopettaja
 • Sairaanhoitaja
 • Ravintoterapeutti
 • Kiinteistövälittäjä
 • Baarimikko
 • Sisustusarkkitehti
 • Hammashoitaja
 • Psykologi
 • Kirjanpitäjä
 • Ravitsemusterapeutti
 • Liikunnanohjaaja
 • Kondiittori
 • Luokanopettaja
 • Eläintenhoitaja
 • Lastenhoitaja
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Fysioterapia
 • Puheterapeutti
 • Farmaseutti
 • Floristi
 • Kultaseppä
 • Tradenomi
 • Merkonomi
 • Vartija
 • Barista

Jätä kysymys aikuiskoulutuksesta

Jos olet epävarma tilanteestasi tai haluat kysyä jotain mihin en löytänyt vastausta sivuilta, voit jättää kysymyksen lähettämällä sähköpostia info@aikuiskoulutus.info tai ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Voit kysyä mistä vain ja selvitämme oikean vastauksen sinulle.

Lue lisää

Voit lukea lisää tietoa aikuiskoulutuksesta selaamalla arkistojamme tai käyttämällä sivupalkissamme olevaa hakutoimintoa. Voit myös seurata artikkeleita jatkuvasti, sillä päivitämme niitä aina kun saamme uutta tietoa. Mikäli et tällä hetkellä löydä etsimääsi tietoa, voit jättää siitä kysymyksen.